Hoortwie

Herman Cole wil op tijd en stond wel eens de rol van Sinterklaas spelen.


‘Tijdens een werkverblijf in het Spaanse (!) Callosa d’en Sarrià -met dank aan het Algemeen Neder-lands Verbond- ging hij aan de slag om het boek De Zaak van Sinterklaas te maken.


Nagenoeg tien jaar na een onthullende ontmoeting met San Nicola in het Zuid-Italiaanse Bari achtte hij als mede-oprichter van het Sint-Nicolaasgenoot-schap Vlaanderen de tijd daartoe aangebroken.


In De Zaak van Sinterklaas gaat hij los rond enkele van zijn sinds lang gekoesterde themata: Sint-Niklaas, de Heilige Nicolaas, Sinterklaas en zichzelf.


En zo kregen stad en streek op 14 november 2017 een verrassend boek.

 

Herman Cole is geboren en getogen in Sint-Niklaas en heeft die stad -ondanks een heroïsche liefde-haatverhouding- op meerdere manieren gepromoot. Ooit noemde oud-burgemeester en leeftijds-genoot Freddy Willockx hem lovend de ‘Stem van Sint-Niklaas’. 


Het volstaat even te verwijzen naar zijn vijftig jaar belangeloze activiteit in het kader van de Europese stedenverzuste-ring. Dat hij in juli 2014 ereburger werd van de zusterstad Lucca verbaasde eigenlijk niemand. Herman COLE (hierboven met burgemeester Dehandschutter van Sint-Niklaas) wil zoveel mogelijk mensen uitnodigen om (een deel van) de stad Sint-Niklaas, zijn bewoners, zijn geschiedenis, zijn roerend en onroerend erfgoed met een andere blik te bekijken. Hij wil gebeurtenissen opfrissen uit het verre of nabije verleden in verband met o.a. verzustering, stedelijke feestmomenten enz. Hij richt zich tevens tot toeristen-die-wel-eens-iets-anders-willen en wijst hen op de aanwezigheid in alle hoeken en kanten van Europa van de patroonheilige van de Stad: van Kopenhagen tot Praag, van Bratislava tot Abingdon-on-Thames, van Pazin tot Nantes, van Colmar tot Alicante.


Later valt een ludieke thematische wandeling of SNORF-tocht op basis van De Zaak van Sinterklaas niet uit te sluiten. Met het boek wil Cole af en toe zijn lezers aan het lachen brengen. Hoort u dat, Maggy? 'De Zaak van Sinterklaas' is goed voor de volks-ge-zond-heid. Want …. Lachen is Gezond.